Цени за охрана на юридически лица

Месечна такса охрана от 16,00 ЕВРО - БЕЗПЛАТНА ТЕХНИКА !!!

Таксата се заплаща в левовата равностойност в брой или по банков път.
Посочената такса е без ДДС.