Сигнално-Охранителна Дейност (СОД)

Индивидуална Лицензия №120-02421
Изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа.

След издаването на лицензията за обособена далекосъобщителна мрежа бе изграден съвременен мониторинг център с най-модерна техника, включваща радио и телефонен мониторинг, както и наблюдение през GSM канал.
Изградената дуплексна радиовръзка покрива изцяло територията на град София, а обособената в дежурния център GSM система - цялата страна.

"СТРОНГ-ЕС" ЕООД предлага на своите клиенти сигнално - охранителна техника на утвърдени фирми производители.
Дежурния център е изграден със съвременна апаратура и софтуер, осигуряващи 24 часов, непрекъснат контрол и реагиране на автопатрулни екипи, при получен алармен сигнал.

Гарантираме максимално бързо реагиране на автопатрулите след подаден сигнал по радиостанциите за предотвратяване на взломна кражба и нападения.

Охранителите на автопатрулите са въоръжени, оборудвани с радиостанции, комплект средства за принуда, преминали специална подготовка и инструктаж.