История на СТРОНГ-ЕС СОД

Фирма "СТРОНГ-ЕС" EООД е регистрирана през 2002 год. и е с национален Лиценз № 621 за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата притежава Индивидуална Лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мрежа (PMR) №120-02421. "СТРОНГ-ЕС" EООД предлага следните услуги:

 • Физическа охрана на обекти
 • Сигнално охранителна техника и дейност (СОТ и СОД)
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване

Основни приоритети в охранителната дейност на фирмата са коректност, качество и осигуряване на максимална обезпеченост на охраняваните обекти:

 • 100% покритие на София и околностите
 • Реакция до 5 минути, независимо къде се намира обекта
 • Поемане до 100% имуществена отговорност
 • Дублиране на охраната - по радиопът и по телефонна линия
 • Безплатен оглед и включване само с едно телефонно обаждане
 • Професионален монтаж и сервиз
 • Монтаж на съвременна техника на водещи фирми
 • Гаранция на техниката и извънгаранционно обслужване
 • Служителите на автопатрулите са до 35 г., преминали специално обучение, снабдени с всички съвременни средства за противодействие на нарушители и задържането им, включително бойно оръжие
 • Всички видове необходими лицензии и разрешителни за всички дейности и услуги, които се предлагат на клиентите