Контакти

Адрес на управление:

гр. София 1618
бул. "Братя Бъкстон" 24
тел.: 81 888
02 / 855 40 30
02 / 855 60 26
02 / 855 71 75
тел./факс: 02/855 51 48
e-mail: strongs@mail.bg
web site: www.strong-s.bg

Дежурен център:

СОД 81 888

Направете своята заявка за незабавно включване!