•  » 
  • Нови обекти на видеонаблюдение
Нови обекти на видеонаблюдение
Нови обекти на видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 17 Май 2010 г.

Нови обекти са изградени и поети под охрана с видеонаблюдение онлайн в Мониторинг центъра .