•  » 
  • Нови обекти на видеонаблюдение
Нови обекти на видеонаблюдение
Нови обекти на видеонаблюдение
 
публикувано в Вторник, 27 Април 2010 г.

Нови обекти са изградени през периода и поети под охрана и видеонаблюдение онлайн в Мониторинг центъра.