Видеонаблюдение
Видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 12 Април 2010 г.

Изградени са нови обекти с видеонаблюдение и са поети под охрана онлайн в Мониторинг центъра.