•  » 
  • Изградени обекти СОТ
Изградени обекти СОТ
Изградени обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 12 Април 2010 г.

От 06 до 08.04.2010 год. в гр. Варна са изградени 6 бр. нови обекти със СОТ .