Видеонаблюдение онлайн
Видеонаблюдение онлайн
 
публикувано в Сряда, 7 Април 2010 г.

Нови обекти с видеонаблюдение онлайн са изградени и поети под охрана в Монигоринг центъра.