Обекти с видеонаблюдение
Обекти с видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 8 Март 2010 г.

През изтеклата седмица са изградени нови обекти с видеонаблюдение и са поети под охрана онлайн в мониторинг-центъра.