Предотвратени престъпни посегателства
Предотвратени престъпни посегателства
 
публикувано в Понеделник, 8 Март 2010 г.

За времето от 01 - 07.03.2010 год. патрулите по СОД предотвратиха 19 бр. престъпни посегателства от обекти със СОТ.