Предотвратени посегателства на СОТ
Предотвратени посегателства на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 1 Март 2010 г.

За времето от 22/28.02.2010 год. автопатрулите по СОД предотвратиха 14 бр. престъпни посегателства от обекти със СОТ.