•  » 
  • Физическа охрана
Физическа охрана
Физическа охрана
 
публикувано в Вторник, 9 Февруари 2010 г.

От обект на физическа охрана в провинцията е предотвратена кражба на готова продукция със значителна стойност.