Нови обекти с видеонаблюдение
Нови обекти с видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 11 Януари 2010 г.

За периода 05-09.01.2010 год. в гр. София са изградени 11 броя нови обекти с видеонаблюдение он-лайн и са поети под охрана в Мониторинг центъра.