Престъпни посегателства
Престъпни посегателства
 
публикувано в Понеделник, 11 Януари 2010 г.

22 броя престъпни посегателства са предотвратени от автопатрулните екипи по СОТ от обектите със СОТ в гр. София за времето от 04-10.01.2010.