Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 19 Декември 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Плевен, Пазарджик, Русе и София .