Нови обекти СОТ
Нови обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 21 Ноември 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Пловдив, Пазарджик, Враца и София .