Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 7 Ноември 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Хасково, Шумен, Силистра и София .