Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 26 Септември 2011 г.

Нови обекти на СОТ са изградени и поети под охрана в регион Правец, Ботевград, Варна и София .