Автопатрули
Автопатрули
 
публикувано в Понеделник, 28 Декември 2009 г.

През изминалата седмица автопатрулите по СОД са предотвратили общо 16 бр. престъпни посегателства от оборудвани със СОТ обекти в гр. София.