Предотвратени посегателства
Предотвратени посегателства
 
публикувано в Сряда, 7 Септември 2011 г.

За времето от 29.08-06.09.2011 автопатрулите по СОДпредотвратиха 17 престъпни посегателства на обекти със СОТ .