Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 8 Август 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Перник, София,Враца и Ботевград .