Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 27 Юни 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Правец, Ботевград, Лом и София .