•  » 
  • Предотвратени материални щети
Предотвратени материални щети
Предотвратени материални щети
 
публикувано в Понеделник, 21 Декември 2009 г.

Предотвратени са значителни материални щети при два сигнала от пожароизвестителната техника на обекти със СОТ през изминалата седмица.