Нови обекти СОТ
Нови обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 30 Май 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион София, Пловдив, Пазарджик и Айтос .