Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Сряда, 25 Май 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Варна, Русе, Смолян и София.