Нови обекти СОТ
Нови обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 28 Март 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана на територията на София, Видин и Враца .