Нови обекти на СОТ
Нови обекти на СОТ
 
публикувано в Понеделник, 21 Март 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в региона на София, Плевен, Ловеч.