•  » 
  • Технически отдел СОТ
Технически отдел СОТ
Технически отдел СОТ
 
публикувано в Понеделник, 14 Декември 2009 г.

СТРОНГ – ЕС СОД стартира инициатива за повишаване професионалната квалификация на служителите в отдел СОТ и СОД с цел повишаване качеството на предлаганата услуга СОТ.