Нов обект на видеонаблюдение
Нов обект на видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 21 Февруари 2011 г.

На 15.02.2011 год. бе поет нов обект на физическа охрана с централизирано видеонаблюдение в гр. София .