•  » 
  • Нови обекти СОТ
Нови обекти СОТ
Нови обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 14 Февруари 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Благоевград и Ловеч.