Новоизградени обекти СОТ
Новоизградени обекти СОТ
 
публикувано в Понеделник, 31 Януари 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регионите видин и Враца.