Нови обекти с видео
Нови обекти с видео
 
публикувано в Понеделник, 17 Януари 2011 г.

Нови обекти са изградени с видеонаблюдение и са поети под охрана онлайнв Мониторинг центъра.