Нови обекти на СОТ / СОД
Нови обекти на СОТ / СОД
 
публикувано в Понеделник, 10 Януари 2011 г.

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен .