Предотвратени посегателства
Предотвратени посегателства
 
публикувано в Понеделник, 3 Януари 2011 г.

За времето от 27.12.2010 год. до 02.01.2011 год. автопатрулите по СОДпредотвратиха 8 бр. престъпни посегателства от обекти на СОТ .