Нови обекти с видеонаблюдение
Нови обекти с видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 3 Януари 2011 г.

Нови обекти са изградени с видеонаблюдение и са поети под охрана онлай в Мониторинг центъра.