•  » 
  • Констатирана аврия от обектовата охрана
Констатирана аврия от обектовата охрана
Констатирана аврия от обектовата охрана
 
публикувано в Понеделник, 20 Декември 2010 г.

На 19.12.2010 год. обектовата охрана констатира авария на водопровод в обект нафизическа охрана и предотврати значителни материални щети .