Обекти онлайн видеонаблюдение
Обекти онлайн видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 22 Ноември 2010 г.

Нови обекти са изградени с централизирано видеонаблюдение и са поети под охрана в Мониторинг центъра.