Нови обекти видеонаблюдение
Нови обекти видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 1 Ноември 2010 г.

Нови обекти са изградени с видеонаблюдение и са поети под охрана онлайн в Мониторинг центъра.