Предотвратени щети
Предотвратени щети
 
публикувано в Понеделник, 25 Октомври 2010 г.

В резултат на бързата реакция на автопатрулите по СОД от обект с пожароизвестителна техника е предотвратен пожар със значителни материални щети .