Нов обект с видеонаблюдение
Нов обект с видеонаблюдение
 
публикувано в Понеделник, 20 Септември 2010 г.

Изграден е нов обект с централизирано видеонаблюдение - представителен търговски център и е поет под охрана онлайн в Мониторинг центъра .