•  » 
  • Предотвратени престъпни посегателства
Предотвратени престъпни посегателства
Предотвратени престъпни посегателства
 
публикувано в Понеделник, 13 Септември 2010 г.

За времето от 06-12.09.2010 год. автопатрулите по СОДпредотвратиха 14 бр. престъпни посегателства от обекти със СОТ .