Предотвратени посегателства
Предотвратени посегателства
 
публикувано в Понеделник, 6 Септември 2010 г.

За времето от 28.08-06.09.2010 год. автопатрулите по СОД предотвратиха 16 бр. престъпни посегателства от обекти със СОТ .