Нови обекти с видео онлайн
Нови обекти с видео онлайн
 
публикувано в Понеделник, 6 Септември 2010 г.

Нови обекти са изградени с видеонаблюдение и са поети под охрана онлайн в Мониторинг центъра.