Предотвратени посегателства
Предотвратени посегателства
 
публикувано в Понеделник, 9 Август 2010 г.

За времето от 02-08.08.2010 год. автопатрулите по СОД предотвратиха 16 бр. престъпни посегателства от обекти със СОТ .