Оборудване - сигнално-охранителна техника

Водещото място на "СТРОНГ-ЕС" ЕООД в областта на системите за сигурност и комуникация се определя от нейната конкурентноспособност, дефинирана от високо качество и надеждност, и конкурентни цени на предлаганата техника, доставяна директно от производителите. Неоспоримо доказателство за това са хилядите клиенти на фирмата.

Внасяните от "СТРОНГ-ЕС" ЕООД системи са сертифицирани и одобрени за монтаж в България. Същите отговарят и на световните, и европейски норми за този род съоръжения. В зависимост от изискванията и потребностите на клиентите, особено внимание се отделя на подготовката на предложения и концепции за структуриране и изграждане на системи за сигурност /СОТ/.