Клиенти на фирмата

Първостепенна задача на "СТРОНГ-ЕС" EООД е сигурността на многобройните ни клиенти. Целта е незабавно предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства и своевременно прилагане на действащото законодателство спрямо правонарушителите.Благодарение на отличното качество на услугите предлагани на клиентите си, фирма "СТРОНГ-ЕС" EООД успя за кратко време да се наложи на пазара и да привлече много нови клиенти.

Фирма "СТРОНГ-ЕС" EООД охранява известни фирми и търговски вериги, апартаменти на частни лица, офиси и други, разположени на територията на гр. София и обекти на физическа охрана на територията на цялата страна.